Support

Vår support underlättar din arbetsdag. Med engagemang och kunnande tar vi oss an dina utmaningar och löser dina problem. Vi tar ansvar för att garanti och service på dina produkter och tjänster hanteras av tillverkarens certifierade personal.

Support

Med Communitys supportavtal får du en engagerad samarbetspartner som hjälper dig med dina IT- och telefoniutmaningar.

Teknisk support och service

Att veta vad man ska göra och var man ska vända sig när tekniken strular skapar trygghet. Att ha en partner som hjälper en med allt gör det enkelt.

Reparation och service

Om din produkt går sönder så hjälper vi dig. Oavsett om det är ett garantiärende eller ett fel som du orsakat själv så ordnar vi med reparation.

Analys

Med Communitys analys får du kontroll på din kommunikation, en engagerad samarbetspartner och möjlighet till sänkta kostnader.

Konsultation & rådgivning

Med gedigen erfarenhet och stort engagemang hjälper vi dig med viktiga inköp.

Avtalshantering

Vi hjälper dig att förhandla fram fördelaktiga avtal och ser till att du inte betalar för produkter och tjänster som inte används.